Sök

Finsk studie visar på förbättrat tillstånd för strömmingen i Bottenhavet

Bottenhavet finsk studie

Under hösten har det finska Naturresursinstitutet genomfört en forskningsresa i Bottenhavet, Finska viken och norra Egentliga Östersjön för att undersöka tillståndet för strömmingen och skarpsillen. Forskarna kom fram till att strömmingens kondition i Bottenhavet har förbättrats men att andelen stor strömming har minskat ytterligare. En ökning av antalet pungräkor anges som trolig förklaring till den […]

Inverkan på våra projekt av föreslagna kvoter och utflytt av trålgräns

Stiftelsens projekt som syftar till utveckling av mottagning och beredning kräver kontinuerlig tillgång av tillräckliga mängder råvara på kort och på lång sikt. Tillgången påverkas av en rad faktorer, bland annat kvotsättning och andra förvaltningsåtgärder. I slutet av augusti presenterade EU-kommissionen sitt förslag på fiskekvoter i Östersjön för 2024. Förslaget innebär ett stopp för riktat […]

Uppdrag till Jordbruksverket att ta fram en handlingsplan

Jordbruksverket levererade i slutet av mars sitt svar på ett regeringsuppdrag som syftade till att sammanställa kunskap och analysera fiskberedning i Sverige utifrån svensk mottagningskapacitet och produktion. Som en uppföljare på tidigare uppdrag har Jordbruksverket nu blivit ombett att ta fram en handlingsplan med förslag på en långsiktig vision för den blå värdekedjan i Sverige, […]

Artikeln i tematidningen Rädda Östersjön

Svenska Dagbladet ger varje halvår ut en tematidning med namnet Rädda Östersjön. Den 19 juni publiceras ett nytt nummer och stiftelsen bidrar med en artikel. Där lyfter vi behovet av utveckling av svensk fiskberedning och de projekt som stiftelsen startat i Nogersund och Simrishamn. Vi beskriver stiftelsens avsikt att även bereda skarpsill och den mindre […]

Svar på regeringsuppdrag om mottagnings- och beredningskapacitet

I början av 2022 gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att sammanställa kunskap och analysera fiskberedning i Sverige utifrån svensk mottagningskapacitet och produktion. Jordbruksverket skulle identifiera hinder och utvecklingsbehov för att en större andel av den svenskfångade fisken ska kunna landas och beredas i Sverige. Uppdraget kom att begränsas till sill/strömming och skarpsill. I sitt svar […]

Regeringens påbörjade arbete med en uppdatering av livsmedelsstrategin

2017 tog Sveriges riksdag beslut om en nationell livsmedelsstrategi. Det övergripande målet för strategin var att skapa en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar. Sedan livsmedelsstrategins lansering för över fem år sedan har svensk livsmedelsproduktion varit utsatt för flera utmaningar och ändrade förutsättningar. Från olika håll konstateras att svensk livsmedelsproduktion inte växer […]