Search

Våra partners gör oss starkare

Tillsammans med våra samarbetspartners blir vi ett starkt team som kan hjälpa företag, organisationer och personer inom den pelagiska fiskenäringen att utvecklas. Genom utveckling kan vi främja utbudet och öka efterfrågan på svenskfångad pelagisk fisk.

Renahav

Fiskindustrin i Sotenäs producerar varje år stora mängder organiska restprodukter. Dessa restprodukter tas omhand av Renahav vilket gör att fiskindustrin i Sotenäs kan bli CO2-neutrala genom en biogasanläggning. Renahav renar dessutom industrins processvatten med modern teknologi. De fasta kvarvarande resterna blir KRAV-märkt miljövänlig bio-gödsel.

Stiftelsen samarbetar med Renahav för utveckling av svensk fiskberedningsindustri.

Renahav – Energi och växtkraft från fiskenäringen

Sotenäs kommun

Smögen och Kungshamn i Sotenäs kommun är hemvist för tre större fiskberedningsföretag och en av Sveriges fiskauktioner.

Tillsammans med kommunen verkar vi för att komplettera klustret genom etablering av en sillfabrik.

Sotenäs kommun

Sölvesborgs kommun

Inom Sölvesborgs kommun ligger Nogersunds fiskehamn. Där verkar vi gemensamt med kommunen för att utveckla mottagning samt beredning av sill och skarpsill som fångats i Östersjön utav det småskaliga kustnära samt det regionala fisket.

Sölvesborgs kommun