Search

Uppdrag till Jordbruksverket att ta fram en handlingsplan

4 juli, 2023

Uppdrag till Jordbruksverket att ta fram en handlingsplan

Jordbruksverket levererade i slutet av mars sitt svar på ett regeringsuppdrag som syftade till att sammanställa kunskap och analysera fiskberedning i Sverige utifrån svensk mottagningskapacitet och produktion.

Som en uppföljare på tidigare uppdrag har Jordbruksverket nu blivit ombett att ta fram en handlingsplan med förslag på en långsiktig vision för den blå värdekedjan i Sverige, från fartyg till konsument. Syftet med uppdraget är att förbättra förutsättningarna för att landa samt bereda fisk och hänsyn ska tas till Sveriges livsmedelsberedskap. Jordbruksverket ska utföra arbetet i dialog med berörda näringar och slutföra det innan den 30 september då uppdraget senast ska redovisas.

I pressmeddelandet från landsbygds- och infrastrukturdepartementet, vilket ni hittar genom länken nedan, poängteras vikten av hamninfrastruktur och samverkan mellan berörda parter.

Uppdrag för att stärka den blå värdekedjan och Sveriges livsmedelsberedskap – Regeringen.se

Vi konstaterar att stiftelsen genom de projekt som stiftelsen initierat har påbörjat det arbete som den efterfrågade handlingsplanen är tänkt att lösa.

Tillbaka