Sök

Vår styrelse

Vi har samlat en riktigt stark styrelse som med sin kunskap och erfarenhet kan bistå med ovärderlig hjälp i arbetet med att stärka den pelagiska fiskenäringen. Vi söker ständigt nya samarbetspartners som kan stötta vårt arbete och delta i våra projekt. Kontakta oss om du, som vi, känner starkt för den pelagiska fiskenäringen och vill bidra.

Anton Paulrud

Anton Paulrud

Ordförande

Jägmästare med en forskningsbakgrund i naturresursekonomi. Jobbat med fritidsfiske, yrkesfiske, vattenbruk inom såväl akademin som myndighetsvärlden.

Annelie Rosell

Annelie Rosell

Vice ordförande

Civilekonom som arbetat med handels- och marknadsfrågor för fisk på Jordbruksverket och jobbar nu brett inom producentorganisationen SPF med frågor som rör pelagiskt fiske.

Malin Skog

Malin Skog

Ledamot

Marinbiolog som jobbat med vattenbruk på Jordbruksverket, och med både demersalt och pelagiskt fiske på Havs- och vattenmyndigheten och inom två av det svenska fiskets producentorganisationer.

Bengt Gunnarsson

Hedersledamot

Civilingenjör med mångårig erfarenhet från svensk och norsk fiskberedningsindustri, bland annat som VD för Abba i Sverige. Han är en av grundarna till Renahav och Smögenlax.

Dan Gårdström

Dan Gårdström

Hedersledamot

Civilekonom, tidigare anställd i Swedbank AB med mångårig erfarenhet av och kunskap inom fiskenäringen både avseende det pelagiska och dermersala fisket i Sverige och Danmark.