Search

Inverkan på våra projekt av föreslagna kvoter och utflytt av trålgräns

14 september, 2023

Inverkan på våra projekt av föreslagna kvoter och utflytt av trålgräns

Stiftelsens projekt som syftar till utveckling av mottagning och beredning kräver kontinuerlig tillgång av tillräckliga mängder råvara på kort och på lång sikt. Tillgången påverkas av en rad faktorer, bland annat kvotsättning och andra förvaltningsåtgärder.

I slutet av augusti presenterade EU-kommissionen sitt förslag på fiskekvoter i Östersjön för 2024. Förslaget innebär ett stopp för riktat fiske av sill/strömming i Bottenhavet, Bottenviken, Egentliga Östersjön och västra Östersjön. För skarpsill har kommissionen ännu inte lagt något förslag utan begärt in ytterligare vetenskapligt underlag.

Detta förslag är mer restriktivt än rådgivningen från ICES som anser att bestånden tål ett fiske. För sill/strömming i Bottenhavet/Bottenviken ligger ICES råd för 2024 på 63 049 ton. För sill/strömming i Egentliga Östersjön ligger rådet på 52 549 ton medan rådet är fortsatt 0 för sill i västra Östersjön. När det gäller skarpsill ligger ICES råd på 241 604 ton. Vilket fiske av sill/strömming och skarpsill som kommer att tillåtas i Östersjön nästa år visar sig på rådsmötet den 23–24 oktober.

Tillgången på sill kan potentiellt även påverkas av det vetenskapliga projekt med en utflytt av trålgränsen som Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att genomföra. Den sill som bereds för konsumtion fiskas innanför 12 nm utav småskaliga kustfiskare men framför allt av regionala båtar som är över 35 m. Beroende på hur försöksområdet definieras och utformningen av eventuella undantag från trålförbudet kan projektet komma att begränsa eller till och med stoppa sillfisket till beredningsindustrin.

Trots den osäkerhet som dessa processer innebär jobbar stiftelsen vidare med de projekt som startats upp.

Tillbaka