Sök

Regeringens påbörjade arbete med en uppdatering av livsmedelsstrategin

7 februari, 2023

Regeringens påbörjade arbete med en uppdatering av livsmedelsstrategin

2017 tog Sveriges riksdag beslut om en nationell livsmedelsstrategi. Det övergripande målet för strategin var att skapa en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar. Sedan livsmedelsstrategins lansering för över fem år sedan har svensk livsmedelsproduktion varit utsatt för flera utmaningar och ändrade förutsättningar.

Från olika håll konstateras att svensk livsmedelsproduktion inte växer i tillräcklig takt, att landets försörjningsförmåga och livsmedelsberedskap måste öka för att hantera eventuella kriser. Den 7 februari inledde regeringen därför arbetet med en ny uppdaterad livsmedelsstrategi genom att bjuda in företrädare för livsmedelskedjan till en kick-off.

Från Swedish Pelagic Foundation ser vi fram mot en översyn av livsmedelsstrategin. I nästa version av strategin måste det bli tydligt att de blå livsmedelsnäringarna omfattas i samma grad som de gröna. Vi ser att flera av stiftelsen målsättningar kopplar an väl till livsmedelsstrategins övergripande mål och har förhoppningen att den kommer att bidra till utveckling av den pelagiska fiskerinäringen.

Regeringen satsar på att stärka den svenska livsmedelssektorn – Regeringen.se

Tillbaka