Sök

Finsk studie visar på förbättrat tillstånd för strömmingen i Bottenhavet

Bottenhavet finsk studie
13 december, 2023

Finsk studie visar på förbättrat tillstånd för strömmingen i Bottenhavet

Under hösten har det finska Naturresursinstitutet genomfört en forskningsresa i Bottenhavet, Finska viken och norra Egentliga Östersjön för att undersöka tillståndet för strömmingen och skarpsillen. Forskarna kom fram till att strömmingens kondition i Bottenhavet har förbättrats men att andelen stor strömming har minskat ytterligare.

En ökning av antalet pungräkor anges som trolig förklaring till den förbättrade konditionen på strömmingen. Forskarna menar att om strömmingen fortsätter att växa under kommande år på samma sätt som i år kommer vi även att hitta större strömming i Bottenhavet

Under såväl forskningsresan 2021 som 2023 fann de finska forskarna mer yngel som kläckts under hösten än vad som normalt är fallet liksom honor som nyligen lekt. Det finns med andra ord tecken på att höstlekande strömming blivit vanligare i det undersökta området.

Läs mer om studien på denna länk:
Tillståndet för strömmingarna i Bottenhavet bättre – mängden stor strömming liten, mängden ung strömming stor | Naturresursinstitutet (luke.fi)

Tillbaka