Sök

Svar på regeringsuppdrag om mottagnings- och beredningskapacitet

30 mars, 2023

Svar på regeringsuppdrag om mottagnings- och beredningskapacitet

I början av 2022 gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att sammanställa kunskap och analysera fiskberedning i Sverige utifrån svensk mottagningskapacitet och produktion. Jordbruksverket skulle identifiera hinder och utvecklingsbehov för att en större andel av den svenskfångade fisken ska kunna landas och beredas i Sverige. Uppdraget kom att begränsas till sill/strömming och skarpsill.

I sitt svar på regeringsuppdraget som Jordbruksverket lämnade den 30 mars drar myndigheten slutsatsen att det skulle kunna landas betydligt större volymer sill och skarpsill i Sverige än vad som är fallet. I sin utredning beskriver Jordbruksverket vad de anser vara orsaken till att inte större volymer landas i Sverige och vilka åtgärder de anser krävs för att öka andelen.

Läs mer i pressmeddelandet från Jordbruksverket

Så kan mer sill bli mat i Sverige | Jordbruksverket (mynewsdesk.com)

Swedish Pelagic Foundation konstaterar att det är otroligt viktigt att rätt åtgärder vidtas om det ska vara möjligt att långsiktigt stärka och utöka mottagning och beredning av pelagisk fisk i Sverige.  Ansvaret vilar gemensamt på försörjningskedjans aktörer liksom stat och myndigheter med flera.

Tillbaka