Sök

Stiftelsens medverkan vid Donsö Fishing Meet 29 september

Donsö Fishing Meet 29 september

I samband med Donsö Shipping Meet arrangerar de båda producentorganisationerna Swedish Pelagic Federation (SPF) och Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) ett seminarium om framtidens fiske. En av punkterna vid seminariet kommer att handla om utvecklingen av det svenska fiskets infrastruktur och produkter. Då kommer stiftelsen att ge en kort presentation av sitt arbete. Fredrik Handfast, näringslivschef […]

Rådgivningen avseende Östersjön

Det internationella havsforskningsrådet ICES ger årligen vetenskapliga råd bland annat om fiskekvoternas storlek. Råden ligger till grund för de fångstkvoter som därefter beslutas genom internationella politiska överenskommelser inom EU och med andra länder. Den 31 maj publicerade ICES sin rådgivning avseende Östersjön. Inför 2024 är rådet avseende sillbeståndet i egentliga Östersjön en minskning av kvoten […]

Styrelsemöte för att välja in våra hedersledamöter

Stiftelsens styrelse har beslutat att bredda sin kompetens genom att välja in två hedersledamöter, Bengt Gunnarsson och Dan Gårdström. Bengt Gunnarsson har mångårig erfarenhet från både svensk och norsk fiskberedningsindustri, bland annat som VD för Abba i Sverige. Han är en av grundarna till Renahav och Smögenlax. Dan Gårdström, sedan ett par månader tillbaka pensionär, […]

Stiftelsens besök i Finland

Styrelsen besöker Finland Pelagic Foundation

I början av maj reste Swedish Foundations styrelse till Finland i sällskap med Bengt Gunnarsson och Joel Oresten från Renahav. Vår värd från Finlands Yrkesfiskarförbund, Kim Jordas, hade anordnat ett antal studiebesök för att vi skulle få lära oss mer om finsk beredning av sill. I Kaskö besökte vi en alldeles nybyggd fiskmjölsfabrik med kapacitet […]