Search

Styrelsemöte för att välja in våra hedersledamöter

23 maj, 2023

Styrelsemöte för att välja in våra hedersledamöter

Stiftelsens styrelse har beslutat att bredda sin kompetens genom att välja in två hedersledamöter, Bengt Gunnarsson och Dan Gårdström.

Bengt Gunnarsson har mångårig erfarenhet från både svensk och norsk fiskberedningsindustri, bland annat som VD för Abba i Sverige. Han är en av grundarna till Renahav och Smögenlax.

Dan Gårdström, sedan ett par månader tillbaka pensionär, tidigare anställd i Swedbank AB med mångårig erfarenhet av och kunskap inom fiskenäringen både avseende det pelagiska och dermersala fisket i Sverige och Danmark.

Tillbaka