Sök

Sill och strömming är samma art, Clupea harengus. När sillen fångas norr om Kalmarsund brukar den kallas strömming. Strömmingen skiljer sig rent anatomiskt från sillen längre söderut och i Västerhavet genom att fisken har färre ryggkotor och ett längre huvud i förhållande till kroppen ju längre norr ut den är fångad. Dessutom har den lägre fetthalt.