Sök

Mängden sill som får fångas av yrkesfisket fastställs genom årliga politiska beslut som baseras på vetenskaplig rådgivning från Internationella havsforskningsrådet, ICES. Fiskekvoterna varierar i storlek från år till år beroende på hur forskarna bedömer fiskbeståndens status. I tabellen framgår hur kvoterna för sill fångad i olika havsområden har utvecklats över den senaste tioårsperioden. Fisket efter sill har följt kvoterna mycket väl.

Svensk kvotutveckling (ton) för sill i olika kvotområden över tid.