Sök

Fet fisk, såsom sill/strömming, från vissa förorenade områden i Östersjön innehåller höga halter av organiska miljöföroreningar som dioxiner och PCB. Dessa ämnen kan på olika sätt påverka vår hälsa negativt. Risken beror på hur farligt ett ämne är men även vilka mängder man får i sig.

Livsmedelsverket rekommenderar att gravida, ammande, den som vill bli gravid i framtiden, barn och ungdomar inte bör äta fet fisk från Östersjön oftare än 2-3 gånger per år. Övriga personer (vuxna män och kvinnor över barnafödande ålder eller som inte vill ha fler barn) kan äta denna fisk upp till en gång per vecka.  

Vill du veta mer om dioxiner och PCB i livsmedel kan du läsa mer på Livsmedelsverkets hemsida.

Dioxiner och PCB (livsmedelsverket.se)