Sök

Bifångster inom pelagiskt fiske

Bifångster pelagiskt fiske

Inom allt fiske förekommer det att yrkesfiskaren får fångst av andra arter än den eller de som är avsikten att fånga, detta kallas bifångster. Totalt sett är bifångsterna inom det pelagiska fisket små i förhållande till den totala fångsten. Det pelagiska fisket i centrala Östersjön fångar huvudsakligen skarpsill, sill/strömming (samma art) och spigg. Beroende på […]